תקנון

תקנון דף 1
תקנון דף 2

חשוב - טלפון להסרה ממשלוח סמס הינו 072-2731512

בנוסף, האתר מציע שירות של 5 דקות חינם לשיחת יעוץ בטלפון 050-8087891
מודגש בזאת שרק בטלפון זה השיחה היא ללא עלות עבור הייעוץ. כל טלפון אחר שמפרסם אתר זה הינה בעלות כפי שמופיע בתקנון זה.
הנך מסכים בעצם התקשרותך אל שירות הייעוץ הטלפוני ו/או בהרשמה לאתר, כי מפעילי האתר רשאים לשלוח אליך הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות smsו/או מכתבים ו/או לפנות אליך בכתב או גם בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, הנחות, חידושים ופעילות באתר או בשירות הייעוץ. במידה ואינך מעוניין שנמשיך לפנות אליך באחת מהצורות שצויינו, יהיה עליך להסיר עצמך באופן עצמאי במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני שתקבל. בנוסף לכך, אם אינך מעוניין לקבל הודעות sms, עליך להתקשר אל מספר הטלפון ממנו נשלחות אלייך ההודעות - ולפעול ע"פ ההנחיות להסרה.  הטלפון להסרה ממשלוח סמס הינו 072-2731513


 תקנון רכישת כרטיסי חיוג באמצעות הטלפון – שרות אתר ורוד

מבוא

המידע המוגש הוא בגדר המלצת החנות , אין הנהלת החנות אחראית לנזק שיגרם בצורה ישירה או עקיפה מהשימוש בכרטיסי החיוג, בקמעות או מוצרים שנרכשו בשרות אתר ורוד. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות לכל דבר ועניין.

עצם רכישת המוצר באמצעות אתר זה מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.

התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החנות (אם כי לרוב תואמות את המוצר).

מגבלות האחריות

החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי, נפשי, בראותי מכל סוג שהוא.

האתר ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

חשוב לדעת שההתייעצות עם המיסטיקנים ו/או המוצרים ו/או החומרים ו/או הקמעות מיועדים לאנשים המבינים ומאמינים בלבד. כל טיפול ו/או ייעוץ מיסטי אינו בא במקום טיפול קונבנציונלי ו/או רפואי ו/או טיפול מקצועי אחר. הלקוח הוא האחראי לתוצאות השימוש במוצרים אלו. למען הסר ספק אתר ורוד ו/או בעלייה, מנהליה ו/או מיצגיה לא יהיו אחראים לתוצאות השימוש בייעוץ מהמיסטיקנים השונים ו/או השימוש במוצרי הקבלה/קמעות. חובה לדעת כי יש סיכוי שהייעוץ/טיפול יכשל.

הזמנת מוצר

רשאים לרכוש בחנות בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל ו/או תושבי חוץ בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט שעשו שימוש בחשבוןPAYPAL  .

אם הינך קטין (מתחת לגיל 18) או מי שזקוק לקבל אישור מאת צד שלישי כל שהוא כדי לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הוריך, האפוטרופוסים שלך, או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.

אנו נמתין לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שביצעת באמצעות כרטיסך, ורק לאחר קבלת האישור יישלחו אליך המוצרים שהזמנת, בכפוף ללוח הזמנים ולתנאי האספקה המופיעים באתר ובתקנון הרכישה באתר.

הגשת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או בכל דין.

אמצעי תשלום

תנאי מוקדם לתוקף הקניה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה.

תהליך ההזמנה

רישום לביצוע הזמנה כולל בחירת המוצרים והקשת כל הפרטים הנדרשים במלואם. שלב זה מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה.

מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה.

הפרטים, כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות ו/או באמצעות שיחת טלפון למוקד המכירות הטלפוני יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות שבוצעו באתר.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה ולפיה יידרש ליצור קשר טלפוני עם החנות, לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי.

במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי.

לא פעל הלקוח להסדרת אישור העסקה תוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חב' האשראי, יראו החנות ומפעילי האתר את העסקה כמבוטלת.

לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות אל מנהל האתר החנות בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שמופיע בעמוד צור קשר.

רישומי מוקד ההזמנות הטלפוני של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

הזמנת מוצרים באמצעות השרת המאובטח של האתר

כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי האתר. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתך או אם לא תקבל אישור על  קליטת ההזמנה בתוך 48 שעות  מביצועה - יש להניח כי חלה תקלה. במקרה זה עליך לפנות אלינו באמצעות הטלפון כפי שמופיע בדף צור קשר.

במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין המוצר ובגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

תהליך ההזמנה

עליך להזין בטפסים המיועדים לכך את הפרטים הבאים: מספר זיהוי, שם פרטי ושם משפחה, טלפון, רחוב, מס' הבית, ישוב, מיקוד , ת.ד. (אם קיים) וכתובת דואר אלקטרוני.

תוכל לבחור לבצע את הליך ההזמנה טלפונית מול מוקד ההזמנות.

רק לאחר שמערכת האתר תוודא כי כרטיס האשראי שלך תקף ויתקבל אישור מחברת האשראי, ישוגר אליך אישור סופי בדבר ביצוע ההזמנה. אישור זה, יחייב אותנו לספק לך את המוצרים שהזמנת.

לתשומת לבך, תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר ישירות ואו באמצעות מוקד ההזמנות הטלפוני נרשם במחשב החנות.

בעצם הרשמתך ו/או רכישה באתרנו, הנך מאשר כי שרות ורודרשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני, SMS,מכתב או לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים וחידושים.

אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, נא פנה לשרות לקוחות.

תוקף כרטיס החיוג

הכרטיס תקף ל-6 חודשים מיום הנפקתו.

ביטול הזמנה, החזרת מוצר

החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה רק במקרים הבאים:

נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהמשתמשים שימוש בכרטיס החיוג.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת שצוינה בדף ההרשמה.

הלקוח יכול לבטל את העסקה תוך 14 יום ההזמנה, אך בשל שיטת המכירה הנהוגה בחנות(ניתנת קוד להפעלה, הספקת קמיעות), בקניית "בנק דקות שיחה", לא ניתן יהיה לבטל או לשנות את ההעסקה לאחר הפעלת הקוד ו/או שבוצעו שיחות על חשבון בנק ההדקות שנקנה דרך האתר, כמו כן לא ניתן להחזיר או לבטל קמיע אשר נשלח אישית למזמין. במקרה בו כרטיס החיוג אותו קיבלת לא היה תקין בעת קבלתו, אנא טלפן  ואנו נדאג להחלפתו במוצר תקין.

מועד אספקה

קוד כרטיס החיוג ישלח לך לאחר אישור התשלום בכתובת המייל שמסרת. המוצרים כגון קמעות יסופקו לביתך תוך 14 ימי עסקים ממועד פירעון מלוא התשלום בגין ההזמנה, באמצעות דואר ישראל, לכתובת שמסרת לנו במהלך תהליך הרכישה.

אנו נעשה כמיטב יכולתנו  להקדים את זמן האספקה.

הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת,  תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, שירות דואר ישראל וכיוצ"ב.

מחירים ותשלומים

כל המחירים באתר כוללים מע"מ.מחיר כל מוצר מופיע בדף המחירים שבאתר. המחיר בכרטיס החיוג אינו כולל עלות זמן אוויר לספקים השונים.

חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, בהתאם למחיר המופיע בסמוך למוצרים שהזמנת.

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל מפעילי החנות, בטלפון הבא: 03-6390329.

לבירורים ולשאלות במהלך הקנייה או לאחר הקניה ניתן לפנות אל מרכז ההזמנות של האתר במספר הטלפון שמופיע בדף צור קשר.

 

אמינות ואבטחת מידע

החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי התשלום של הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

הנהלת האתר מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד האתר ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

זכויות יוצרים

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק מהמוצרים המוצגים בחנות.

השימוש במוצרים השונים מוגבל לצרכים פרטיים בלבד. אין לעשות כל שימוש במוצרים למטרות מסחריות, ו/או להפיץ או להעביר את  מוצרי האתר לצדדי ג' תמורת תשלום ו/או כל טובת הנאה אחרת.

תקנון שימוש בשירות של אתר ורוד

אנא קרא בעיון את כל תנאי השימוש בשירות דלהלן. אם אינך מסכים לתנאים אלה אנא הימנע מלהשתמש בשירותים אלו.

הצטרפות לשירות הייעוץ שלנו מעידה על אישור תקנון זה והסכמה לתנאיו במלואם, ללא כל הגבלה או הסתייגויות. ההסכם כתוב בלשון זכר יחיד לצורכי נוחיות בלבד. כל הכתוב בהסכם זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך. תנאי השימוש המפורטים כאן נתונים לשינויים ע"י מפעיל השרות בכל עת בלא מתן הודעה מראש למשתמש, על כן מומלץ לבקר בעמוד זה מעת לעת. תנאי השימוש בשירותים המובאים דלהלן מבהירים את מערכת היחסים בין מפעיל האתר ושירות הייעוץ הטלפוני, נותני השרות, מקבלי השירות ומסדירים אותם.

שירות הייעוץ המופעל על ידי אתר ורוד משמש כמתווך בין, ספקים (נותני השירות), המספקים שירות או מוצר מכל סוג (להלן: "נותן השירות") לבין לקוחות הקצה המתעניינים במרכולתם (להלן: "לקוחות").במסגרת שירות הייעוץ (להלן "השירות") מספקת מפעילת השירות לנותני השירות ולקוחות השירות פלטפורמה טלפונית לקיום שיחות ייעוץ אישיות בתחומי הייעוץ, מיסטיקה ורוחניות.

השירות ותכניו מיועדים לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי מכל מין וסוג שהוא ללא קבלת היתר ממפעיל שירות הייעוץ. זכויות היוצרים, הקניין והקניין הרוחני של השירות של אתר ורוד שייכים למפעיל השירות ולבעל האתר. למפעיל השירות והאתר קיימת זכות יוצרים על כל מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה כהגדרתה בחוק לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, אייקונים וסודות מסחריים. אין להעתיק /לשכפל /להפיץ / לפרסם / או לעשות כל פעולה בתכנים המוצגים באתר ובשירות ללא רשות מפורשת בכתב ומראש. מפעיל השירות והאתר רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות שלו או של אחר ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש בשרות כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות שלו או של אחר.

המידע לגבי הספקים, ו/או השירותים ו/או המוצרים המוצגים בשירות ובאתר והנאמר בשיחות הטלפוניות במסגרת השירות, מוצגים ו/או נאמרים כפי שהתקבלו מהספקים ללא מעורבות ו/או התערבות כלשהי למעט עריכה לשונית. מפעיל האתר והשירות לא בודק ולא נושא כל אחריות לגבי טיבם, מהימנותן או נכונותן והאחריות לקיום ווידוא טיבם של אלו מוטלת עליך, משתמש האתר ו/או המשתמש בשירות הייעוץ. הייעוץ הטלפוני עם נותני השירות אינו בא להחליף או להשלים יעוץ מרופא ו/או מפסיכולוג ו/או מפסיכיאטר ו/או מיועץ השקעות או פיננסיים וכל העושה שימוש במידע שקיבל עושה זאת על דעתו האישית ובאחריותו המלאה. לפיכך, לעושה שימוש במידע ובשירות לא תהיה שום טענה כלפי מפעיל האתר ו/או מפעיל שירות הייעוץ ובפני נותני השירות על תחומיו השונים. מובהר בזאת כי המידע המתפרסם באתר על ידי בעלי האתר ובשירות הטלפוני הינו בגדר עצה בלבד ואינו מהווה תחליף לאיש מקצוע.

מפעיל האתר המפעיל גם את שירות הייעוץ הטלפוני לא אחראי ואינו צד, להתקשרות שתיווצר בין הלקוחות לבין הספקים/נותני השרות, ולא אחראי לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים המסופקים. מפעיל האתר המפעיל גם שירות הייעוץ הטלפוני, לא יהווה צד במחלוקת בכל סכסוך שיתגלה בינך הלקוח, לבין הספקים/נותני השרות, לא יהיה אחראי, ולא ישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם לך הלקוח עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתר והניתן לך במסגרת השירות הטלפוני. מפעיל האתר ומפעיל השירות הטלפוני לא יישא בכל אחריות בגין נזק שיגרם לך, באופן ישיר או באופן עקיף משימוש באתר ובשירות הייעוץ הטלפוני. לפיכך לא תהיה למשתמש בשירותי הייעוץ הטלפוני כל טענה/דרישה/תביעה כלפי מפעילי האתר ושירות הייעוץ הטלפוני.

מפעיל האתר המפעיל את שירות הייעוץ הטלפוני מספק את השירות כפי שהוא, ואינו מעניק כל הבטחה, מחויבות או מצג למשתמש. האתר שומר לו את הזכות לשנות את תצוגת התכנים באתר ו/או בשרות, המבנה והמראה מפעם לפעם. מפעיל האתר המפעיל את שירות הייעוץ הטלפוני יעשה מאמץ רב לשמירה על פעילותו התקינה של האתר ושל השירות. עם זאת, מפעיל האתר המפעיל את שירות הייעוץ הטלפוני איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים בפעולת האתר או השרות. הנני המקבל את שירות הייעוץ הטלפוני, מצהיר כי ידוע לי שבמידה ונותן השרות אינו זמין במערכת, יתכן ואנותב באופן אוטומטי לנותן שרות אחר, בלי הודעה מוקדמת של העברה זו.

הנך מסכים בעצם הרשמתך באתר או בהתקשרות אל שירות הייעוץ הטלפוני, כי מפעיל האתר רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני, מכתב או לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים ופעילות באתר או בשירות. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך להסיר עצמך במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני שתקבל.

מפעיל האתר המפעיל את שירות הייעוץ הטלפוני רשאי להביא את פעולת האתר ו/או שירות הייעוץ הטלפוני להפסקתו הזמנית או לסיומו בכל עת ללא סיבה או מכל סיבה שיראה לנכון. סיום כאמור לא יחייב את מפעיל האתר המפעיל את שירות הייעוץ הטלפוני בדבר כלפי המשתמשים.

דיסקרטיות ואבטחת מידע - בעלי האתר ושירות הייעוץ הטלפוני ינקטו בכל האמצעים הסבירים לשמור על דיסקרטיות השיחות, אך אינן יכולות להבטיח חדירות בלתי מורשות למערכות התקשורת ושימוש אסור על פי חוק של צדדים שלישיים. לפיכך מפעיל האתר המפעיל את שירות הייעוץ הטלפוני לא יישא בכל אחריות ישירה או עקיפה לכל שימוש או גילוי מידע שנמסר על ידי המשתמש במערכת במישרין או בעקיפין.

מפעיל האתר והשרות הייעוץ הטלפוני שומר לעצמו את הזכות לסרב לתת את השירותים המוצעים באתר ובשרות הייעוץ הטלפוני לכל אדם ללא כל סיבה או הצדקה כלשהיא.

הוראות –  השרות מיועד רק לבני 18 ומעלה והמשתמש בשרות הייעוץ הטלפוני מצהיר שהינו מעל גיל 18 והוא רשאי על פי החוק להשתמש בשרות זה. השירות פתוח למי שרכשו כרטיס עם קוד המאפשר שיחה זו.  השרות נקבע על פי דקות ושניות שהיה במערכת. החיוב מתחיל לאחר החיוג ועם השמעת פתיח הכניסה למערכת השרות. מובהר בזאת שהחיוב יבוצע גם במקרה שבזמן השהות במערכת לא התקבל יעוץ מסיבות שונות כגון: לא נבחר עדיין היועץ המתאים,היועץ אינו זמין, מעבר ליועץ אחר, אין יועצים זמינים, הפרעת תקשורת שאינה תלויה במפעיל השרות. המשתמש בשירות מצהיר שכרטיס החיוג שהשתמש בו לביצוע השרות הינו ברשותו ורכש אותו כדין או קיבל הרשאה לבצע את השירות דרכו.

חל איסור חמור לעשות שימוש לא חוקי בשרות ובמערכת המחשוב והתקשורת אשר יביא לפגיעה בתכני השרות, טיב השרות, הרשאות או פגיעה בציוד ותשתית התקשורת.

מקבל השרות במסגרת שרות הייעוץ הטלפוני מתחייב כי בשיחות עם נותני השרות, לא יפר את חוקי המדינה בכול הנוגע לזכות קניינות, זכויות יוצרים, לשון הרע, סימני מסחר, חומר הפוגע באדם אחר או בפרטיותו, כול חומר הפוגע ברגשות הציבור לרבות חומרים פורנוגראפיים כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981.

אנו מדגישים בזאת כי מפעיל האתר אשר מפעיל גם את שרות הייעוץ הטלפוני וכן מנהליו,עובדיו וכל מי שפועל מכוחו בשמו או מטעמו אינם אחראים בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או תשלום או הוצאה ישירים או עקיפים שנגרמו או יגרמו למבקש השרות ו/או צד ג' כלשהו כתוצאה משימוש בשרות ו/או שימוש במידע ו/או בחלקו שקיבל במסגרת השרות. כמו כן מובהר כי מפעיל האתר ומפעיל שירות הייעוץ הטלפוני, עובדיו, מנהליו או כל מי שמטעמם לא יהיו אחראים לכל תקלה, ליקוי, שיבוש, טעות הנובעים ממעשים או מחדלים של מפעיל האתר ומפעיל שרות הייעוץ הטלפוני, עובדיו, מנהליו או כל מי שמטעמם. מקבל השרות מתחייב לשפות את מפעיל האתר ומפעיל שרות הייעוץ הטלפוני, עובדיו, מנהליו או כל מי שמטעמם בגין כל נזק,הפסד,אובדן רווח,הוצאה או תשלום ובכלל זה הוצאות משפטיות והוצאות עו"ד עקב הפרה כלשהי של תקנון זה.

במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות המופיעות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה כלשהיא תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן.

מפעיל שירות הייעוץ הטלפוני אינו מתחייב שהשרות לא יופרע, יינתן ללא תקלות או כשלים אחרים וזאת עקב תלותו במערכות תקשורת חיצוניות ובספקים חיצוניים. בכל מיקרה לא יפוצה מקבל השרות עקב הפרעות/תקלות אלו.

המשתמש בשרותי האתר ובשרותי הייעוץ הטלפוני מאשר שהשימוש הינו לשימושו האישי בלבד ולא יעשה בהם כל שימוש מסחרי או עסקי.
 
דיון ושיפוט

הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

ורוד - הבית של המיסטיקנים של ישראל
24 שעות זמינים בשבילך! חייגי ממש עכשיו מכל טלפון 072-2731516